استراتژی محتوایی چیست و چرا لازم است برای آن برنامه ریزی داشته باشیم؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
استراتژی محتوایی چیست و چرا لازم است برای آن برنامه ریزی داشته باشیم؟

مبانی استراتژی محتوا

استراتژی محتوا بر برنامه ریزی، ایجاد، تحویل و مدیریت محتوا تمرکز دارد. محتوا نه تنها شامل کلمات در صفحه بلکه تصاویر و چند رسانه ای است که مورد استفاده قرار می گیرد. اطمینان از داشتن محتوای مفید و قابل استفاده، که به خوبی ساختار یافته است و به آسانی قابل شناسایی است، برای بهبود تجربه کاربر وب سایت حیاتی است.

ایجاد یک استراتژی جامع و حکومتداری

هدف از استراتژی محتوا ایجاد محتوا معنادار، انسجام، جذاب و پایدار است. کریستینا Halvorson در طول کتاب خود، استراتژی محتوا برای وب، جزئیات مفاهیم و نحوه ایجاد استراتژی محتوا را شرح می دهد. ایشان تکرار می کند که استراتژی شما به شما کمک می کند تا شناسایی آنچه قبلا وجود داشته است، چه چیزی باید ایجاد شود و مهمتر از همه، چرا باید آن را ایجاد کرد.

اجزای مدیریت محتوا

شناسایی اهداف و مواد: تمرکز بر آنچه که محتوای مورد نیاز برای موفقیت استراتژی اصلی خود را اجرا می کند. این شامل ویژگی هایی مانند معماری پیام رسانی، مخاطبان  مورد نظر، و صدا و تن صدا است.

تعیین ساختار: تمرکز بر چگونگی تعیین اولویت، سازماندهی و دسترسی به محتوا است. تمرکز بر روی محتوای خود، از جمله نقشه برداری پیام ها به محتوا، انتقال محتوا، و ایجاد جداول صفحات دقیق.

قطعات گوناگون مردم

نقشها و گردش کار را شرح دهید: تمرکز بر نحوه مدیریت و نگهداری محتوا در افراد، از جمله نقش ها، وظایف و ابزار مورد نیاز در طول چرخه زندگی محتوا است.

شناسایی سیاست ها و استانداردها: تمرکز بر سیاست ها، استانداردها و دستورالعمل های مربوط به محتوا و چرخه زندگی آن، و همچنین چگونگی سازمان استراتژی محتوا را حفظ و تحول خواهد داد.

چرخه محتوا

تولید محتوای محتاطانه و پایدار به این معنی است که شما باید چرخه حیات محتوا را درک کنید و آن را دنبال کنید. Erin Scime مشخص می کند که در چرخه زندگی پنج مرحله وجود دارد. به طور کلی، چرخه های محتوا عبارتند از:

حسابرسی و تجزیه و تحلیل: مصاحبه های ذینفع محتوا، تجزیه و تحلیل رقابتی، تجزیه و تحلیل عینی و ارزیابی محیط محتوا (سایت، محتوای شریک، خواهر، سایت های پدر و مادر)

استراتژی: مناطق مالکیت موضعی، طبقه بندی، فرآیند / گردش کار برای تولید محتوا، طرح منابع گوناگون، صدا و تعریف نام تجاری را تعیین کنید

برنامه: توصیه های کارکنان، سفارشی سازی سیستم مدیریت محتوا، طرح های ابرداده، طرح ارتباطات، برنامه مهاجرت

ایجاد: نوشتن مطالب، تولید دارایی، مدل حکومتی، بهینه سازی موتور جستجو، تضمین کیفیت

حفظ: برنامه برای حسابرسی دوره ای، مشاوره به مشتری، تعیین اهداف برای اقدامات موفقیت.

چندین تحویل مربوط به هر یک از این مراحل با نتایج حاصل از زمینه های دیگر، از جمله معماری اطلاعات، تحقیقات کاربر، مدیریت پروژه، تجزیه و تحلیل وب، همپوشانی دارند. به جای اینکه فکر کنید که چه کسی هر کدام را تحویل می دهد، مهم است که فکر کنید که چه کسی به هر کدام کمک می کند و چگونه این سهم های مختلف برای تعریف محصول نهایی می آیند. ارزش دارد از جمله دیدگاه های متعدد در مورد نتایج.

بهترین روش برای ایجاد محتوای معنی دار

ما این بهترین شیوه ها را شناسایی کرده ایم تا به شما در ایجاد مطالب معنی دار و مرتبط کمک کنیم. هر قطعه محتوا باید:

اهداف سازمان شما و نیازهای کاربر را بازتاب دهید. شما می توانید از طریق انجام تحقیقات بازار، تحقیقات کاربر و تجزیه و تحلیل معیارهای وب، نیازهای کاربر خود را کشف کنید.

درک اینکه چگونه کاربر در مورد یک موضوع فکر می کند و صحبت می کند. سپس محتوا باید بر اساس آن ایجاد و ساخت شود. انجام این کار همچنین به شما برای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) کمک خواهد کرد.

به طوری که آنها درک کنند به مردم ارتباط برقرار کنند. درک اصول نوشتن ساده به این کمک می کند.

 با هدفمند بودن در محتوا که شامل آن هستید، بی نیاز را حذف کنید.

به روز باشید و باقی بمانید. هنگامی که اطلاعات جدید در دسترس می شود، مطالب خود را به روز کنید یا بایگانی کنید.

برای همه مردم قابل دسترسی باشد شما مسئولیت دارید تا اطمینان حاصل کنید که همه افراد می توانند به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند و از آن بهره مند شوند.

راهنماهای دنباله روی، برای زبان و طراحی، به افراد کمک می کند تا درک کنند و یاد بگیرند که شما در حال تلاش برای برقراری ارتباط هستید.

قادر به پیدا کردن اطمینان حاصل کنید که کاربران می توانند مطالب خود را از طریق درون ناوبری و همچنین از طریق موتورهای جستجو بیابند.

راهنما برای تعیین الزامات برای سایت کلی. محتوا باید طراحی، ساختار و غیره را در اختیار داشته باشد.

 

چگونه استراتژی بازاریابی محتوا را گسترش دهیم؟

محتوای بازاریابی شرکت شما یک ابزار ارتباطی است. آیا شما از استراتژی بازاریابی محتوایی در جهت کسب و کار خود برای دستیابی به نتایج و ایجاد ارتباط معنی دار با یک مخاطب هدفمند، استفاده می کنید.

اگر شما یک استراتژی بازاریابی محتوای مستند ندارید، احتمالا پاسخ "نه" است.

یک استراتژی بازاریابی محتوا چیست؟

استراتژی بازاریابی محتوا برنامه ای برای ایجاد، تحویل و نگهداری محتویات بازاریابی مناسب طراحی شده برای جذب و به دست آوردن یک مخاطب هدف است.

این نوع با یک استراتژی محتوا هسته است تفاوت دارد، اگر چه آنها  بسیار مشابه هستند.

در حالیکه هر دو با هم منجر به فرآیند های کارآمد تر، تجارب بهتر مشتری و مدیریت بهترمحتوا  می شود. یک استراتژی محتوایی اصلی و یک استراتژی محتوایی بازاریابی ،  دو تلاش متفاوت را هدایت می کند.

استراتژی محتوا هسته ای چیست؟

طرح ایجاد، تحویل / انتشار و نگهداری محتوای  مفید در یک شرکت.

استراتژی محتوای اصلی باید پایه و اساس استراتژی بازاریابی محتوا باشد.

چه کار میکند؟

یک استراتژی محتوای اصلی به کسب و کارها کمک می کند همه مطالب خود را مدیریت کنند.

استراتژی محتوایی چه کار می کند؟

تمام مطالب یک سازمان را در بر می گیرد و آن را به شیوه ای شکل می دهد که بر  افراد با متخصص  تأثیر می گذارد.

استراتژی بازاریابی محتوایی چیست؟

برنامه ای برای ایجاد، تحویل و نگهداری محتوای بازاریابی مناسب برای جذب و به دست آوردن یک مخاطب هدفمند.

استراتژی بازاریابی محتوا باید به استراتژی محتوا اصلی هدایت شود.

چه کار میکند؟

استراتژی بازاریابی محتوا باید تلاش های بازاریابی مطالب را هدایت کند.

استراتژیست بازاریابی محتوا چه کار می کند؟

برنامه های انتشار محتوای بازاریابی، هماهنگی با استراتژی کلی که استراتژیست محتوا در همکاری با سهامداران فرموله شده است.

هر دو استراتژی باید به این سوالات پاسخ دهند:

مأموریت شرکت شما چیست؟

اهداف کسب و کار شما چیست؟

مخاطبان شما چه کسانی هستند؟

چه محتوایی را باید تولید، تهیه و به اشتراک گذاری کنید؟

چه نتیجه ای ارائه این مطالب دارد؟

 بعد از فکر کردن به ایجاد و انتشار، چگونه محتوای خود را اجرا می کنید؟

چگونه مقدار موفقیت محتوای خود را اندازه گیری می کنید؟

چگونه برای ایجاد استراتژی محتوا اقدام کنیم: راهنمای شروع تا پایان

این که آیا شما فقط با بازاریابی محتوا شروع میکنید یا از یک رویکرد مشابه برای یک زمان استفاده کرده اید، هرگز به بازنویسی برنامه استراتژی محتوا خود صدمه  نمی زند، مطمئن شوید که به روزرسانی، نوآورانه و قوی است.

بنابراین شما رقابت بیشتری نسبت به همیشه داشته اید. طبق گفته موسسه بازاریابی محتوا، 70 درصد از بازاریابان B2B می گویند که در سال جاری نسبت به سال 2016مطالب بیشتری در اختیار آنها قرار می دهند.

استراتژی محتوا چیست؟

به طور خلاصه، استراتژی محتوا، بخشی از برنامه بازاریابی و توسعه شماست که به مدیریت هر نوع رسانه ملموسی که شما ایجاد می کنید و مالک آن است ( نوشته شده، بصری، قابل دانلود و تصویر) را دارد.

شما ممکن است شنیده باشید چگونگی ایجاد محتوا به چه اندازه مهم است ، ولی همانطور که ما در این مقاله می گوییم این کار نیازمند برنامه ریزی هدفمند می باشد. هنگامی که یک استراتژی محتوا را ایجاد میکنید، برخی از نکات کلیدی در نظر گرفته شده است:

برای چه کسی آن را ایجاد می کنید.

آیا این مشکل برای آن مخاطب حل می شود.

چگونه منحصر به فرد خواهد بود.

فرمت هایی که روی آن تمرکز می کنید.

کانال هایی که در آن منتشر خواهد شد.

چگونه برنامه ریزی و مدیریت ایجاد و انتشار را مدیریت می کنید.

چرا بازاریابان باید یک استراتژی بازاریابی محتوا ایجاد کنند؟

بازاریابی محتوا به کسب و کارها کمک می کند تا برای منابع قابل اعتماد و مقرون به صرفه ترافیک وب سایت و منابعی جدید  برنامه ریزی کنند. در مورد آن فکر کنید - اگر بتوانید فقط یک پست وبلاگ ایجاد کنید که مقدار ثابت ترافیکی سازمانی یک پیوند تعبیه شده به یک کتاب یا ابزار رایگان، زمان تولید را به وجود می آورد، را برای شما به ارمغان می آورد.

اکنون، بیایید جزئیات نحوه ایجاد یک طرح بازاریابی محتوا را یاد بگیریم.

7 مرحله برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی محتوا:

1)      هدف خود را تعریف کنید

هدف شما برای ایجاد طرح بازاریابی محتوا چیست؟ چرا میخواهید محتوا ایجاد کنید و یک طرح بازاریابی محتوای چیست؟ اهداف خود را قبل از شروع برنامه ریزی بدانید و زمان بیشتری را تعیین می کنید که برای استراتژی شما مناسب است.

2)      تحقیق شخصی را انجام دهید.

برای ایجاد یک طرح موفقیت آمیز، شما باید مخاطبان هدف خود را که به عنوان شخصیت خریدار شناخته شده است به وضوح تعریف کنید .

این موضوع به ویژه برای کسانی که شروع به کار می کنند یا برای بازاریابی جدید هستند بسیار مهم است. با شناخت مخاطبان مورد نظر شما می توانید مطالب مرتبط و ارزشمندتری را که می خواهید ،تولید کنید.

اگر شما یک بازاریاب با تجربه هستید، هدف شما ممکن است تغییر کند. آیا می خواهید گروه جدیدی از مردم را هدف قرار دهید یا بازار هدف فعلی خود را گسترش دهید؟ آیا می خواهید یک مخاطب هدف را نگه دارید؟ بازخوانی پارامترهای مخاطبان شما با انجام تحقیقات بازار در هر سال برای رشد مخاطبان بسیار ضروری است.

3)      اجرای ممیزی محتوا

اکثر مردم از پست های وبلاگ شروع می کنند، اما اگر می خواهید سرمایه گذاری کنید، سعی کنید تولید قطعات دیگر محتوا را در نظر بگیرید، آنهایی را که می خواهید ایجاد کنید. به عنوان مثال، اگر شما پست های وبلاگ هفتگی را برای سال گذشته انجام داده اید، ایجاد یک کتاب که تمام پست های وبلاگ خود را به یک راهنمای نهایی تقسیم می کند، یکی از راه های ارائه اطلاعات در فرمت های مختلف می باشد. ما بیش از چندین نوع از محتوا را می توانیم استفاده کنیم که می توانید از لیست بیشتر استفاده کنید.

اگر مدتی در حال کسب و کار بوده اید، تلاش های بازاریابی محتوا و نتایج آن را در سال گذشته مرور کنید. کشف آنچه شما می توانید در سال آینده متفاوت انجام دهید و اهداف جدیدی را برای رسیدن به آن را تعیین کنید. ( نکته: اکنون وقت خوبی است که اهداف تیم خود را با بقیه اهداف سازمان تطبیق دهید.)

4)      یک سیستم مدیریت محتوا را تعیین کنید

یک سیستم داشته باشید که بتوانید محتوای آن را مدیریت کنید. چند بخش حیاتی از مدیریت محتوا عبارتند از ایجاد محتوا، انتشار محتوا و تجزیه و تحلیل محتوا.

اگر شما یک مشتری HubSpot هستید، با استفاده از نرم افزار HubSpot می توانید نتایج خود را در یک مکان برنامه ریزی، تولید، انتشار و اندازه گیری کنید. دیگر گزینه های سیستم مدیریت محتوا شامل CoSchedule و وردپرس هستند.

5)      در مورد ایده محتوا تفکر کنید

اکنون زمان شروع ایده هایی برای پروژه بعدی محتوا است. در اینجا چند ابزار برای چرخاندن چرخ ها وجود دارد:

چه چیزی برای نوشتن:

چرخ دنده های ذهن شما برای نوشتن ژنراتور ایده محتوا مطالب منحصر به فرد است. این ابزار به شما کمک می کند سوالاتی را می کنید که به شما کمک می کند تا از طوفان مغزی خود شروع کنید. همچنین پس از تکمیل پرسش ها، ایده هایی برای شما ارسال می شود، بنابراین می توانید از این ایده ها در طرح بازاریابی محتوای خود استفاده کنید.

Feedly:  RSS یک راه فوق العاده برای پیگیری مضامین مرسوم در صنعت شما و در عین حال یافتن ایده های محتوایی است.

BuzzSumo: ایده های محتوا و ایده های محتوا را در BuzzSumo کشف کنید. BuzzSumo از سهام رسانه های اجتماعی برای تعیین اینکه آیا یک قطعه محتوا محبوب و دوست داشتنی است، استفاده می کند، بنابراین این اطلاعات به شما کمک می کند که کدام ایده های محتوایی را به خوبی انجام دهد.

محتوا جنگل: محتوا جنگل ابزارهای رایگان ارائه می دهد ، که شامل KeywordKiwi و ContentIdeator. این ابزار به شما در پیدا کردن محتوای محبوب از رقبا، کلمات کلیدی موثر برای استفاده در محتوای شما و ایده های محتوای عالی در یک نقطه کمک خواهد کرد.

تجزیه و تحلیل وبلاگ عنوان پست: ابزار CoSchedule تجزیه و تحلیل سرفصل ها و عناوین و ارائه بازخورد در طول، انتخاب کلمه، دستور زبان، و جستجوی جستجوی کلمات کلیدی است. اگر فکری در سر دارید، گزینه ی  optionرا از طریق Analyzer Headline اجرا کنید تا ببینید که چگونه می توانید آن را قوی تر کنید و ایده خود را در جریان روند طوفان مغزی قرار دهید.

6) تعیین انواع محتوایی که می خواهید ایجاد کنید.

برای محتویاتی که می توانید ایجاد کنید، انواع گوناگونی وجود دارد. در اینجا برخی از محبوب ترین قالب های محتوا ایجاد می شوند و ابزارها و قالب هایی برای شروع کار شما هستند.

پست های وبلاگ

در حال حاضر یک پست وبلاگ را در اختیار دارید. پست های وبلاگ ،  در وب سایت زندگی می کنند و باید به طور منظم برای جذب بازدیدکنندگان جدید منتشر شوند. پست ها باید محتوای ارزشمندی را برای مخاطبان خود ارائه دهند، که باعث می شود آنها تمایل داشته باشند ،  پست ها را در رسانه های اجتماعی و سایر وب سایت ها به اشتراک بگذارند. توصیه میکنیم که پستهای وبلاگ بین 1000 تا 2000 کلمه طول بکشد، اما آزمایش کنید تا ببینید آیا مخاطبان شما ترجیح میدهند بلندتر یا کوتاهتر بخوانند. می توانید در قسمت فروشگاه قالب در سایت دارکوب،   قالب های رایگان ما را برای نوشتن و  پست های خبری در وبلاگ خود بررسی کنید.

کتابهای الکترونیکی

کتابهای الکترونیکی ابزارهای تولید سرب هستند که مشتریان بالقوه می توانند پس از ارسال فرم سرب با اطلاعات تماس خود، آن را دانلود کنند. آنها معمولا طولانی تر و عمیق تر هستند و کمتر از پست های وبلاگ منتشر می شوند که برای جلب بازدیدکنندگان به یک وب سایت نوشته شده است. کتاب های الکترونیکی گام بعدی در روند بازاریابی ورودی هستند: پس از خواندن یک پست وبلاگ، بازدیدکنندگان ممکن است محتوای بیشتری را از یک کتاب بخواهند و اطلاعات تماس خود را برای کسب اطلاعات ارزشمندتر برای کسب و کار خود ارسال کنند.

قالب ها

قالب ها تلاش برای ایجاد فرمت های دستی محتوا هستند زیرا آنها ایده های شما را جمع بندی می کنند و همینطور ارزش بالایی برای مخاطبان شما ایجاد می کند. زمانی که با استفاده از قالب های آماده موفق به جذب مشتریانی به منظور کمک به آنها می شوید آنها در آینده ، بیشتر با محتوای شما ارتباط برقرار می کنند.

فیلم های

فیلم ها یک محیط محتوا بسیار جذاب هستند که در سراسر سیستم عامل های اجتماعی و وب سایت ها قابل دسترسی هستند. فیلم ها نیاز به سرمایه گذاری بیشتر از زمان و منابع از محتوای نوشته شده دارند، اما چون بازاریابی بصری محبوبیت را افزایش می دهد - در نهایت 40 برابر بیشتر احتمال دارد که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود تا انواع دیگر محتوا.

پادکست ها

استفاده لز یک پادکست برای  مخاطبانی که وقت و یا علاقه به خواندن مطالب هر روز ندارند، کمک می کند. تعداد شنوندگان پادکست در حال افزایش است - در سال 2016، تقریبا 57 میلیون نفر در هر ماه به پادکست ها گوش می دهند. اگر افراد علاقه مند به مصاحبه یا مکالمه برای میزبانی داشته باشید، به عنوان فرمت محتوای دیگری برای آزمایش با پادکست در نظر بگیرید

محتوای خارجی

هنگامی که شما به طور منظم مطالب خود را در سایت خود به طور مداوم منتشر کرده اید، ممکن است زمان شروع به فکر کردن درباره توزیع محتوای شما در سایت های دیگر باشد.  که می تواند چندین چیز را شامل شود:

انتشار محتوای وب سایت در سایت های رسانه های اجتماعی مانند LinkedIn

ایجاد محتوا به فرمت های جدید و انتشار آنها در وبلاگ یا سایت های رسانه های اجتماعی

ایجاد محتوای اصلی به طور خاص برای سایت های خارجی مانند Medium

7) محتوای خود را منتشر و مدیریت کنید.

طرح بازاریابی شما باید فراتر از انواع محتوایی که ایجاد می کنید، باشد - همچنین باید پوشش محتوای شما را سازمان دهد. با کمک یک تقویم تحریریه، شما برای انتشار یک کتابخانه محتوا متعادل و متنوع در وب سایت خود در مسیر درست قرار می گیرید. سپس یک تقویم محتوا رسانه ای اجتماعی ایجاد کنید تا بتوانید مطالب خود را در سایت های دیگر تبلیغ و مدیریت کنید.

آماده برای شروع

ما می دانیم این اطلاعات زیادی است، اما کار تازه آغاز شده است. برای رسیدن به استراتژی بازاریابی محتوا، زمان، سازمان، و خلاقیت نیاز به زمان دارد. از ایجاد پایه ای از برنامه بازاریابی محتوا برای اضافه کردن ابزار برای مدیریت بهتر مطالب خود، راه اندازی استراتژی خود را بدون هیچ زحمتی، اگر مراحل را دنبال کرده و منابع را در اینجا بررسی کنید. برای راهنمایی بیشتر،با کارشناسان ما در دارکوب تماس حاصل فرمایید.

 

طراحی سایت دارکوب
جهت اخذ مشاوره تماس بگیرید
02122083926
02122082258
02122085386
info [ at ] sitedar.com
تهران، سعادت آباد، سرو غربی، کوچه آریا، پلاک 4، واحد 7
22083926 - 22085386 - 22082258
طراحی سایت دارکوب | هاست دارکوب | دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد
پشتیبانی آنلاین مشتریان 24 ساعته و هفت روز هفته